Moderiranje javnih dogodkov

Vida Petrovčič je že vrsto let uveljavljena in iskana moderatorka javnih dogodkov in razprav, ter okroglih miz v slovenskem in angleškem jeziku.

Kot uveljavljena televizijska novinarka, si je v dveh desetletjih med sogovorniki in publiko ustvarila ugled, ki ji omogoča, da dogodke povezuje profesionalno, hitro in zanimivo, tako za sogovornike, kot publiko.